info@naturistland.hu
1163 Budapest, Datolya u. 33. Hungary
Privát naturista lehetőségek és szállás

NATURISTLAND

Apartman házirend

Apartman házirend

Mi azon fáradozunk, hogy önök pihenésük ideje alatt jól érezhessék magukat náluk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja nyugalmukat. Ha ezen törekvésünk ellenére bármi zavaró tényezőt észlelnek, amivel nincsenek megelégedve, kérjük, forduljanak a házigazdához. Az apartman és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban sem tennének. A fentiek okán az apartman vendégei kötelesek betartani és elfogadni a Házirendet és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.
1. A szálláshely az érkezés napján 14 órától, az elutazás napján délelőtt 10 óráig áll a rendelkezésre. Egyéb lehetőségek előzetes egyeztetés alapján, rugalmasan intézhetők.
2. A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, a törölköző- és ágyneműhasználatot, egy héten túli tartózkodás esetén heti ágyneműcserét, valamint a végső takarítást a normál használattal arányos mértékig. A normál használatot meghaladó mértékű szennyezés esetén a szállásadó extra takarítási költség és kártérítési díj felszámítására jogosult.
3. Fizetési lehetőségek: készpénz, utalás. Elfogadott pénznemek: Forint (Ft) és Euró. (€)
4. A szálláshely el nem foglalása vagy a megegyezett időpont előtti elutazás esetén szállásdíj nem téríthető vissza.
5. Az apartmanban, illetve annak területén (udvar, parkoló) csak a bejelentett vendégek tartózkodhatnak, az itt lakó vendégek idegeneket nem fogadhatnak, nem engedhetnek be. Az apartmant maximum 2 fő használhatja. A szállásadó jogosult ellenőrizni, hogy a szálláshelyen megengedett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.
6. Háziállatot tilos az apartmanba bevinni!
7. Az apartmanok berendezését a házból kivinni tilos!
8. A kapu belülről kapcsolóval, kívülről a megadott kóddal nyitható. A kulcsot átadni, a kódot idegen személy tudomására hozni tilos.
9. Az apartman elhagyásakor az ajtókat, ablakokat be kell zárni, a kaput be kell csukni.
10. A szálláshely végleges elhagyásakor a világítást, a fűtést és a klímát ki kell kapcsolni, a kulcsokat le kell adni, a szállásadó részére. Ennek várható időpontjáról kérjük tájékoztassa előre a szállásadót! Az apartman elhagyásakor vagy azt követően a szállásadó jogosult az apartman felszereltségének meglétét ellenőrizni, hiányos felszereltség esetén a vendéget a hatóság megérkezéséig visszatartani.
11. A vendégek által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak.
12. A házirend megsértése kitiltást, a tárgyak eltulajdonítása, rongálása, rendőrségi vagy egyéb intézkedést vonhat maga után.
13. Probléma esetén a vendég ismételt szállásfoglalása esetén a szállásadó jogosult 200€ kauciót kérni, vagy a szobafoglalást visszautasítani.
14. Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni, és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni. 15. A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
16. A légkondicionáló (klíma) berendezés használata kizárólag az apartmanban tartózkodás alkalmával, zárt ablakok és ajtók mögött a megengedett.
17. Amennyiben a tartózkodás alatt az apartmannal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 18. A szálláshelyen hagyott személyes értéktárgyakért a szállásadó nem vállal felelősséget. (Az apartman bejárati ajtaját kérjük saját értékeinek megóvása érdekében szíveskedjenek kulccsal is zárni.) Az apartmanhoz tartozó értékek, tárgyak védelme a vendég felelősség körébe tartozik.
19. Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Elutazáskor az apartmanban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet. Távozáskor a konyhai eszközök nem megfelelő tisztán hagyása esetén fenntartjuk a jogot 30€ extra végtakarítási díj felszámolására. A szemét gyűjtése az apartmanban található szemetesben lehet. Amennyiben az megtelik az udvaron lévő kukában és szelektív hulladékgyűjtőkben helyezzék el azokat! Újabb szemeteszsákot a szállásadótól lehet kérni.
20. A mikrohullámú sütőbe fémet tartalmazó edény nem tehető be!
21. A WC-be egészségügyi betétet és egyéb dugulást okozó tárgyat bedobni tilos! Az ebből eredő kár összegét a vendég köteles megtéríteni.
22. Az apartmanban dohányozni szigorúan tilos! A dohányzás az utcán, illetve az udvaron a kijelölt helyen történhet!
23. Az apartmanban a kábítószer és túlzott alkoholfogyasztás tilos!
24. Balesetről, tűzről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a tulajdonost azonnal tájékoztatni kell.
25. A tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, internet kimaradás, stb.).
26. Parkolni a kerítés előtt, vagy az udvaron díjmentesen lehet! A garázskapu bejáratot hagyja szabadon minden esetben! Kérjük, ne parkoljon a garázslejáró, a szomszéd, vagy a szembeszomszéd elé. Ha netán ideiglenesen mégis ott állt meg, kérjük, minél hamarabb álljon el.
27. A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, az apartmanban 22 – 08 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy az apartmanból kihallatszóan zenét hallgatni. Az apartmanban rendezvényt, bulit tartani tilos!
28. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a vendégházat azonnal elhagyásra kötelezi.
29. A medence, szauna és kert a házigazdával történő egyeztetés szerint használható, melynek feltételi külön házirendben találhatóak.
30. Az ingatlan területén (az apartman belső terei kivételével) kamerás megfigyelőrendszer üzemel, melyek képi rögzítést és tárolást végeznek. A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, illetve a vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön az ingatlan megfigyelt területére jelen tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a felvétel készítéshez.